Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Η Γραβιέρα Νάξου έχει κατοχυρωθεί ως προϊόν Π.Ο.Π. από το 1996 κι έχει εδώ και χρόνια κερδίσει τη φήμη ως ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά τυριά, έχει αποσπάσει μεγάλες διακρίσεις σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς, ενώ εξάγεται σε πάνω από δέκα χώρες του εξωτερικού (Η.Π.Α., Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων)!

Σαν προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π. Ο. Π.) ορίζονται τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από μία συγκεκριμένη περιοχή και των οποίων η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον. Η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία των προϊόντων αυτών γίνονται αποκλειστικά και μόνο στην οροθετημένη περιοχή και σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές.

Για την γραβιέρα Νάξου αυτό σημαίνει:
  • Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής και μεταποίησης του γάλακτος.
  • Καθορισμένο είδος γάλακτος (κυρίως αγελαδινό, ή μίγματα αυτού με πρόβειο και γίδινο σε αναλογία των τελευταίων όχι μεγαλύτερη του 20%) από ζώα που εκτρέφονται σε οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και η διατροφή τους βασίζεται στη χλωρίδα της περιοχής.
  • Καθορισμένος παραδοσιακός τρόπος παραγωγής και ωρίμανσης (χρόνος, θερμοκρασίες) που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής,